नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (NAST)ले Who is Who in Science and Technology डाइरेक्टरी प्रकाशन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क संकलनार्थ सम्पूर्ण रा./अ.गै.स.स. लाई अनुरोध सम्बन्धि सूचना

Link: http://www.nast.org.np/whoiswho/

 • Visit Nepal 2020

 • SWC Officials

 • Member Secretary

 • Spokesperson

  Mr. Shiva Kumar Basnet
  Mr Shiva Kumar Basnet
  Contact no: 9841360774
 • Information Officer

  Mr. Durga Prasad Bhattarai
  Mr Durga Prasad Bhattarai
  Contact no: 9841523320