परिषद्को उपकार कोषमा रहेको रकमको १ वर्षे मुद्दती खोल्ने सम्बन्धि सूचना (२०७७/२ /१८)

 • Visit Nepal 2020

 • SWC Officials

 • Member Secretary

 • Spokesperson

  Mr. Shiva Kumar Basnet
  Mr Shiva Kumar Basnet
  Contact no: 9841360774
 • सूचना अधिकारी

  Mr. Durga Prasad Bhattarai
  Mr Durga Prasad Bhattarai
  Contact no: 9851187662