समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७६/११ /२९)

गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति: २०७६/११ /२९

 • Visit Nepal 2020

 • SWC Officials

 • Member Secretary

 • Spokesperson

  Mr. Shiva Kumar Basnet
  Mr Shiva Kumar Basnet
  Contact no: 9841360774
 • Information Officer

  Mr. Durga Prasad Bhattarai
  Mr Durga Prasad Bhattarai
  Contact no: 9841523320