सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरणका लागि सम्पूर्ण रा.गै.स.स. लाई अनुरोध सम्बन्धि सूचना

 • Visit Nepal 2020

 • SWC Officials

 • Member Secretary

 • Spokesperson

  Mr. Shiva Kumar Basnet
  Mr Shiva Kumar Basnet
  Contact no: 9841360774
 • Information Officer

  Mr. Durga Prasad Bhattarai
  Mr Durga Prasad Bhattarai
  Contact no: 9841523320