४० औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउन नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन (AIN) लाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध !

४० औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउन नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन (AIN) लाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध !

 • Visit Nepal 2020

 • SWC Officials

 • Member Secretary

  Rajendra Kumar Poudel

  Rajendra Kumar Poudel

 • Spokesperson

  Mr. Shiva Kumar Basnet
  Mr Shiva Kumar Basnet
  Contact no: 9841360774
 • Information Officer

  Mr. Durga Prasad Bhattarai
  Mr Durga Prasad Bhattarai
  Contact no: 9841523320