Currently Viewing Posts in News

४० औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउन नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन (AIN) लाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध !

४० औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउन नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन (AIN) लाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध !

४० औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउन गैर सरकारी संस्था महासंघ तथा लोकतान्त्रिक गैर सरकारी संस्था महासंघलाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध !

४० औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउन गैर सरकारी संस्था महासंघ तथा लोकतान्त्रिक गैर सरकारी संस्था महासंघलाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध !

४० औं सामाजिक सेवा दिवस समारोहमा सामाजिक संघसंस्था तथा समासेवी व्याक्तिलाई प्रदान गरिने पुरस्कारको लागि आवेदन फारम सम्बन्धी सूचना

४० औं सामाजिक सेवा दिवस समारोहमा सामाजिक संघसंस्था तथा समासेवी व्याक्तिलाई प्रदान गरिने पुरस्कारको लागि आवेदन फारम सम्बन्धी सूचना

 • Visit Nepal 2020

 • SWC Officials

 • Member Secretary

  Rajendra Kumar Poudel

  Rajendra Kumar Poudel

 • Spokesperson

  Mr. Shiva Kumar Basnet
  Mr Shiva Kumar Basnet
  Contact no: 9841360774
 • Information Officer

  Mr. Durga Prasad Bhattarai
  Mr Durga Prasad Bhattarai
  Contact no: 9841523320