Covid- 19 (कोरोना भाइरस) रोकथाम सम्बन्धमा सामाजिक संघ-संस्थाहरुलाई समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७६/१२ /१४)

Covid- 19 (कोरोना भाइरस) रोकथाम सम्बन्धमा सामाजिक संघ-संस्थाहरुलाई समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७६/१२ /१४) 

 • Visit Nepal 2020

 • SWC Officials

 • Member Secretary

 • Spokesperson

  Mr. Shiva Kumar Basnet
  Mr Shiva Kumar Basnet
  Contact no: 9841360774
 • Information Officer

  Mr. Durga Prasad Bhattarai
  Mr Durga Prasad Bhattarai
  Contact no: 9841523320