Updates

Post date
गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 1 year 3 weeks ago
स्टलहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 1 year 1 month ago
१११ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्को आव्हान 1 year 2 months ago
परियोजना सहजीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कन शुल्क अग्रीम भुक्त्तानी सम्बन्धी सूचना 1 year 3 months ago
संघसंस्था नवीकरण सम्बन्धी समाज कल्याण परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना 1 year 3 months ago
राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना 1 year 4 months ago
आशय पत्र (Expression of Interest) को समयावधि थप सम्बन्धी सूचना 1 year 4 months ago
गैर सरकारी सामाजिक संस्थाहरुलाई विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 1 year 4 months ago
बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 1 year 5 months ago
COVID responses by NGOs in each province 1 year 5 months ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01-4227084

Spokesperson

Mr.
Spokesperson
Mr. Durga Prasad Bhattarai
9851187662
Information Officer