Updates

Post date
Notice for Letter of Intent (LOI) 2 days 21 hours ago
सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना 2 weeks 6 days ago
मिति २०८०/०७/१७ को मध्यरातमा जाजरकोटको रामिडाँडा आसपास केन्द्रविन्दु बनाई गएको भुकम्प प्रतिकार्य सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना 3 weeks 3 days ago
मुद्दती निक्षेप बोलकवोल आवह्वान सम्बन्धी सूचना 3 weeks 3 days ago
४४ औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना 2 months 1 week ago
मानव अधिकार पुरस्कार सम्बन्धी सूचना 3 months 3 weeks ago
आशय पत्र (EoI) पुन: माग गरिएकाे सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 4 months 1 week ago
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 4 months 1 week ago
अनुमोदन प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना 4 months 1 week ago
आशयपत्र (EoI) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 4 months 4 weeks ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01- 5327084

Spokesperson

Mr. Sanjay Kumar Mallik
9851187662 , Email : infoofficer@swc.org.np
Information Officer , Acting Director