Updates

Post date
सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धि सूचना 1 week 4 days ago
आ.व. २०७७/०७८ मा समाज कल्याण परिषद्को वार्षिक प्रगति सारांश 3 weeks 2 days ago
४२ औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउन सामाजिक संघ-संस्थाहरुलाई समाज कल्याण परिषद्को अनुरोध 3 weeks 4 days ago
संघसंस्थाहरुलाई सफल परियोजना पेश गर्न विषेश आह्वान 2 months 4 days ago
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना 2 months 1 week ago
मिति २०७८/४/१५ सम्म परिषद्को समन्वयमा कोभिड-१९ प्रतिकार्यमा सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहयोग बारे जानकारी 2 months 2 weeks ago
परियोजना सम्झौताको ढाँचा संशोधन सम्बन्धी जरुरी सूचना 2 months 3 weeks ago
मिति २०७८/४/८ सम्म परिषद्को समन्वयमा कोभिड-१९ प्रतिकार्यमा सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहयोग बारे जानकारी 2 months 3 weeks ago
सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई जरुरी सूचना 3 months 1 week ago
मिति २०७८/३/२५ सम्म परिषद्को समन्वयमा कोभिड-१९ प्रतिकार्यमा सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहयोग बारे जानकारी 3 months 1 week ago

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01-4227084

Spokesperson

Mr.
Spokesperson
Mr. Durga Prasad Bhattarai
9851187662
Information Officer