संघसंस्थाहरुलाई सफल परियोजना पेश गर्न विषेश आह्वान

मिती २०७८/५/८ बाट सफल परियोजना पेश गर्ने म्याद पुन: सात दिनका लागि थपिएको जानकारी गराइन्छ । (पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७८/५/१४)

Contact Us

Central Office
Hariharbhawan,
Lalitpur, Nepal
Tel.: +977-01-5555495 | 5555448 | 5555494
Post Box No. 2948
Email: info@swc.org.np
URL: www.swc.org.np

For NGO Affiliation and Renewal
Coordination Section, Bhrikutimandap, Kathmandu
Tel: +977-01-4227084

Spokesperson

Mr. Sanjay Kumar Mallik
9851187662 , Email : infoofficer@swc.org.np
Information Officer